Şimdiye kadar araştırmacılar ile akademyanın ilgisini çekmemiş bir mikro tarih çalışması olan bu kitap 1933 yılında cereyan eden bir polemiği konu etmekte. 1933 yılı Cumhuriyet’in onuncu yıldönümü için yapılan etkinlikler ve Üniversite reformu ile hatırlanır. Ondan önce Haydarpaşa Tıbbiyesi alelacele İstanbul’a taşınarak dağıtılmıştır. En hızlı çalışmalardan birisi Türkçe deyişlerin derlenmesi ve yeni sözcüklerin türetilmesi için yapılmaktadır – ama “Üniversite” kavramı için bir karşılık bulunamaz. Karşılıksız kalan bir başka soru dünyanın ekonomik kriz içinde yuvarlandığı bir çağda “maruf” doktorlar nasıl apartman sahibi olabilmişlerdi ? Köşe yazarları ile hekimler arasında başlayan ve (Varlık Vergisi’ne göre daha az bilinen) Kazanç Vergisi tartışmalarına karışan bu polemikte hastaların cılız sesi de duyulur.