Life Style’dan Yeni Türkiye’ye – Yeni Binyıl’ın Türkiyesi’nden Manzaralar (2001-2021)

Bu çalışma, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana medyada yoğun bir şekilde yer almış olan “Beyaz Türkler” - “Zenci Türkler” tartışmalarının dönemin siyasi şartlarına paralel olarak nasıl bir seyir gösterdiğini tahlil etmekte. Diğer yandan yeni binyılda ekonomik olarak gelişen muhafazakâr kesimin hayat tarzında meydana gelen değişimleri ve bu değişimlerin yarattığı tartışmaları incelemekte. Nihayet köşe yazarlarının 1980’li ve 1990’lı yıllarda olduğu gibi yazılarında haz kültürünü nasıl yaymaya devam ettiklerini, beyaz yakalı genç profesyoneller neslinde de ne değişikliklerin meydana geldiğini gözlemlemekte.

Son yirmi yılın gerçekçi bir panoramasını yansıtan bu çalışma, yakın tarihe meraklı okurlar açısından kayda değer bir eser.