jak barbut istanbul merkez hapishanesi bashekimi

Bu kitap, Doktor Jak Barbut’un hayatını anlatmaktadır. Uzun yıllar boyunca Sultanahmet Hapishanesi’nin hekimi ve Balat Or Ahayim Musevi Hastanesi’nin başhekimi olan Jak Barbut, İstanbul’un başka hastanelerinde de cerrah olarak görev yaptı. Jak Barbut, gerek hapishanedeki mahkûmlar ve hapishane görevlileri gerekse görev yaptığı hastanelerde tedavi ettiği hastaları tarafından daima büyük bir sitayişle anıldı. Vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde gözlemlenen büyük katılım, Jak Barbut’un sadece hastaları nezdinde değil, İstanbul halkı ve İstanbul’un tıp camiası nezdinde de var olan itibarının bir kanıtıydı.