A bibliography of books theses and articles published in Turkey concerning Judaism 1923-2003

Son yıllarda ‘Yahudilik' konusunu işleyen yayınların sayısında gözle görülür bir artış fark edilmekte. Bu alanda araştırma yapmak isteyen kişi veya kurumların önündeki en büyük güçlüklerden bir tanesi konuyla ilgili herhangi bir bibliyografyanın mevcut olmaması, dolayısıyla basılı malzeme olarak nelerin mevcut olduğunun bilinmemesidir. Bu bibliyografya bu alandaki eksikliği gidermeyi hedeflemektedir. Beş binin üzerinde künyeyi kapsayan bibliyografya, Yahudi dini, Türkiye Yahudileri ve Siyonizm gibi konularda 1923 yılından günümüze kadar gelen süre içinde basılmış kitap ve malzemelerin yanı sıra konuyla ilgili üniversitelerde kabul edilmiş tezleri de kapsamaktadır. Böylece bu çalışma sayesinde bu alanda araştırma yapmak isteyenler çok geniş bir veri tabanına anında erişebileceklerdir.

Medyadan